2015-07-11

Kurs Analizy strategicznej przedsiębiorstwa w ramach Letniej Akademii Zarządzania SGH

​Kurs Analizy strategicznej przedsiębiorstwa nauczy Cię, jak samodzielnie można: ocenić atrakcyjności biznesów (sektorów), w których działa przedsiębiorstwo, zdiagnozować wewnętrzny potencjał przedsiębiorstwa, ocenić dotychczasowy portfel działalności przedsiębiorstwa i zaprojektować przyszły, zidentyfikować czynniki w makrootoczeniu mające wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Zajęcia rozpoczynają się 11 lipca.

Ilość godzin: 16
Kurs jest przeznaczony dla:
  • ​ Menedżerowie, którzy chcą wyrobić w sobie umiejętność myślenia strategicznego, poznać metody i narzędzia diagnozy sytuacji firmy i jej otoczenia oraz chcą w sposób warsztatowy zweryfikować nabytą wiedzę, by w przyszłości móc samodzielnie dokonywać analizy strategicznej przedsiębiorstwa.
  • Wszyscy zainteresowani rozwinięciem kompetencji zarządzania strategicznego, w tym analizy strategicznej przedsiębiorstwa.

Program:

W ramach 16 godzinnego kursu zostaną zrealizowane następujące bloki tematyczne:

  1. Miejsce i rola analizy strategicznej w tworzeniu strategii przedsiębiorstwa
  2. ​Sposoby i narzędzia analizy sektora
  3. ​Sposoby i narzędzia analizy makrootoczenia
  4. Sposoby i narzędzia analizy potencjału wewnętrznego przedsiębiorstwa
  5. Sposoby oceny pozycji strategicznej przedsiębiorstwa działającego w jednym biznesie
  6. Sposoby oceny pozycji strategicznej przedsiębiorstwa zdywersyfikowanego
  7. Projektowanie przyszłego portfela działalności przedsiębiorstwa

​Kurs kończy się testem, którego zaliczenie pozwala na zdobycie certyfikatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.


Polityka Prywatności