2015-08-30

Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe - techniki globalne i lokalne - warsztat - Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu

dr n. med. Marcin Wytrążek - fizjoterapeuta, wykładowca Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu. Prodziekan ds. kształcenia oraz Kierownik Pracowni Terapii Manualnej i Masażu Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii. Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Zajmuje się różnymi zagadnieniami związanymi z terapią oraz obiektywizacją stanu chorych z zespołem bólu mięśniowo-powięziowego i fibromialgią. We współpracy z Zakładem Patofizjologii Narządu Ruchu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prowadzi badania naukowe nad punktami spustowymi z wykorzystaniem elektromiografii i algometrii oraz badania oceniające skuteczność różnych form terapii (głównie terapii tkanek miękkich, w tym różnych form masażu). Klinicysta, zajmuje się różnymi formami terapii manualnej i masażu, specjalizuje się w terapii punktów spustowych i masażu tkanek głębokich. Jest uczestnikiem licznych konferencji i szkoleń z zakresu fizjoterapii, a także autorem wielu publikacji naukowych z zakresu fizjoterapii i neurofizjologii. Jest autorem podręcznika :Masaż tkanek głębokich. Materiały pomocnicze do ćwiczeń. Jest także autorem tłumaczenia bestselerowego podręcznika "Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe" Carol Manheim oraz "Rozluźniania powięziowego dla równowagi strukturalnej autorstwa Earlesa i Myersa. Od 2010 roku pełni funkcję redaktora naczelnego Wydawnictwa Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii. Jest opiekunem grupy masującej Masażyści WSEiT. Prowadzi kursy doskonalące dla fizjoterapeutów z zakresu terapii punktów spustowych i masażu tkanek głębokich.

Czas trwania: 14 godz.dydaktycznych (sobota-niedziela)
Ilość osób: 16
Koszt: 500 zł


Polityka Prywatności