2015-07-12

Kurs masażu tensegracyjnego - Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu

dr Krzysztof Kassolik - absolwent Medycznego Studium Zawodowego Wydziału fizjoterapii i Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Od roku 1983 do chwili obecnej nauczyciel Masażu leczniczego. Od 1985 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Od 1992 r. doktor nauk z zakresu kultury fizycznej. Specjalista w dziedzinie fizjoterapii. Absolwent kursu Masażu Łącznotkankowego i Drenażu Limfatycznego. Autor ponad 80 prac dotyczących masażu i opracowania podstaw teoretycznych masażu tensegracyjnego.  Przewodniczący sekcji Masażu Medycznego przy Polskim Towarzystwie Fizjoterapii

Czas trwania: 30 godz.dydaktycznych (3 dni)
Ilość osób: 20
Koszt: 1050 zł


Polityka Prywatności