2015-07-05

Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów z osteoporozą - Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu

dr n.med. Adrianna Maria Borowicz - fizjoterapeuta. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez kilka lat w szpitalu na różnych oddziałach, w tym na oddziale opiekuńczo-leczniczym, gdzie głównymi pacjentami były osoby starsze z różnego rodzaju problemami ze sprawnością funkcjonalną. Jest współautorką i współredaktorką podręcznika „Fizjoterapia w geriatrii” (w tym autorką rozdziału dotyczącego problemu upadków), a także wielu artykułów z dziedziny geriatrii.

Czas trwania: 15 godz. dydaktycznych
Ilość osób: 12
Koszt: 400 zł


Polityka Prywatności