2015-09-26

Multimedialne warsztaty wiedzy o kulturze i języku polskim

Celem warsztatów jest przybliżenie szczególnie zagranicznym studentom, ale nie tylko, różnych aspektów kultury polskiej (np. literatura, elementy folkloru) - ze szczególnym uwzględnieniem obyczajowości - oraz doskonalenie znajomości języka polskiego i pogłębianie wiedzy o nim.

Termin: 8.09-26.09.2014
Zajęcia będą odbywały się codziennie w godzinach przedpołudniowych.

Czas trwania: 45 godzin

Koszt: dla studentów DSW i kandydatów* na studia w DSW
- 200 zł; dla zainteresowanych osób spoza Uczelni - 400 zł.


Polityka Prywatności