2015-07-26

Szkolenie koderów oraz specjalistów w zakresie kodowania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej - Uniwersytet SWPS

Szkolenie dla osób, które chcą poznać kodowanie chorób / problemów zdrowotnych oraz procedur medycznych w powiązaniu z ekonomiką i organizacją placówek prowadzących działalność leczniczą:

Szkolenie koderów oraz specjalistów w zakresie kodowania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej

Podstawy prawne - Kodowanie - Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej

Adresaci

  • Świadczeniodawców (podmioty lecznicze, praktyki grupowe, praktyki indywidualne), a przede wszystkim do szpitali wszystkich typów: szpitali klinicznych, powiatowych, monoprofilowych, jednodniowych.
  • Komórek organizacyjnych jednostek samorządów terytorialnych szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, realizujących zadania w zakresie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.
  • Pracowników instytucji ubezpieczeniowych, posiadających w swojej ofercie ubezpieczenia zdrowotne.
  • Pracowników przedsiębiorstw operujących w segmencie rynku odpowiedzialnym za dostawy farmaceutyków i wysokich technologii.

Zasady rekrutacji

  • Kolejność zgłoszeń

Opłata: 1 700 PLN /os.* za całość szkolenia (48 godzin)
Opłata: 750 PLN /os.* za wybrany pojedynczy moduł szkolenia (18 godzin)

* cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego. Cena szkolenia zamkniętego do negocjacji.

Termin najbliższego szkolenia:

Wrocław
Całość:
17, 18, 19 lipca 2015 roku
24, 25, 26 lipca 2015 roku

Moduł 1: 17, 18, 24 lipca 2015 roku
Moduł 2: 17, 19, 24 lipca 2015 roku
Moduł 3: 17, 24, 25 lipca 2015 roku
Moduł 4: 17, 24, 26 lipca 2015 roku


Polityka Prywatności