2015-09-28

Komunikacja z osobą zaburzoną i elementy negocjacji kryzysowych - Uniwersytet SWPS

Adresaci

pracownicy służb społecznych, policjanci, prokuratorzy, sędziowie, kuratorzy, pracownicy więziennictwa, psychologowie, lekarze psychiatrzy, mediatorzy, negocjatorzy.

Cel

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu technik komunikowania się z osobami zaburzonymi (psychotycznymi oraz niepsychotycznymi) w celu konstruktywnego rozwiązywania konfliktów oraz sytuacji kryzysowych wywołanych przez takie osoby.

Zasady rekrutacji
  • Kolejność zgłoszeń

Opłata: 560 PLN /os.*

* cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego

Termin najbliższego szkolenia:

27-28 czerwca 2015 roku

Godziny: 10:00-17:00 (sobota) i 9:00-16:00 (niedziela)


Polityka Prywatności