2014-09-04

Kurs fotograficzny w WSKSiM

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej zaprasza na kurs fotograficzny. Zapisy przyjmowane są do 4 września a rozpoczęcie kursu zaplanowane jest na 13 września.

Czas trwania: 2 zjazdy
Termin składania podań: 4 września 2014 r.
Termin rozpoczęcia zajęć: 13 września 2014 r.
Terminy zjazdów: 13 - 14 września, 20 - 21 września 2014 r.
Koszt uczestnictwa w kursie: 350 zł,
należy wpłacać do 4 września 2014 r. na konto Uczelni:

Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu
24 1320 1120 2565 2484 2000 0001
z dopiskiem opłata za kurs fotograficzny

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • kwestionariusz;
  • potwierdzenie wpłaty opłaty za kurs fotograficzny;
  • kserokopia dowodu osobistego.

CHARAKTERYSTYKA KURSU:
W trakcie kursu słuchacze uzupełniają swoją wiedzę o:

  • podstawy kompozycji;
  • zastosowanie i wykorzystanie funkcji aparatu;
  • edycja zdjęć - kadrowanie, kontrast, kolor;
  • oprogramowanie w edycji zdjęć;
  • czynniki decydujące o jakości zdjęcia;
  • ruch na zdjęciu.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:
Zajęcia: sobota (9:00 - 17:40); niedziela (9:00 - 13:50)
2 zjazdy weekendowe Podstawa ukończenia kursu: aktywny udział w zajęciach, test podsumowujący.

W czasie zajęć, które będą odbywać się m.in. w pracowniach komputerowych wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt i oprogramowanie. Zajęcia prowadzą osoby posiadające bogate doświadczenie dydaktyczne oraz niezbędne kwalifikacje.

pobierz kwestionariusz

Kontakt:
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
87-100 Toruń, ul. św. Józefa 23/35
tel. 56/610 72 12; e-mail: podyplomowe@wsksim.edu.pl Free via Skype

Polityka Prywatności