2014-08-28

Kursy komputerowe I, II i III stopnia w WSKSiM

Do 28 sierpnia można zapisywać się na kursy komputerowe w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dla emerytów i rencistów przewidziano zniżkę.

Do 28 sierpnia 2014r trwają zapisy na kolejne edycje kursów komputerowych I, II i III stopnia.

Terminy kursów:
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zapewnia wyspecjalizowaną kadrę naukową, reprezentującą wiodące uczelnie krajowe i zagraniczne, a także najnowocześniejszy sprzęt audio-wizualny oraz komputerowy.

Terminy spotkań niestacjonarnego kursu komputerowego I stopnia
(sala 113)

  1. sobota, niedziela 6 - 7 września 2014,
  2. sobota, niedziela 13 - 14 września 2014,
  3. sobota, niedziela 20 - 21 września 2014

Terminy spotkań niestacjonarnego kursu komputerowego II stopnia
(sala 103)

  1. sobota, niedziela 6 - 7 września 2014,
  2. sobota, niedziela 13 - 14 września 2014,
  3. sobota, niedziela 20 - 21 września 2014

Terminy spotkań niestacjonarnego kursu komputerowego III stopnia
(sala 127)

  1. sobota, niedziela 6 - 7 września 2014,
  2. sobota, niedziela 13 - 14 września 2014,
  3. sobota, niedziela 20 - 21 września 2014

Termin zgłoszeń na wyżej wymienione kursy upływa 28 sierpnia 2014 r.

Zgłoszenia na kurs i pytania prosimy kierować:
telefonicznie: (056) 610-72-12
e-mailowo: podyplomowe@wsksim.edu.pl

Kwestionariusze należy składać w Sekretariacie Studiów Podyplomowych lub przesłać pocztą. Opłatę w wysokości 300 zł, a dla emerytów i rencistów - specjalna zniżka - tylko 250 zł, należy wpłacać na konto Uczelni: Bank pocztowy S.A. I oddział w Toruniu

24 1320 1120 2565 2484 2000 0001
z dopiskiem opłata za kurs komputerowy I, II lub III stopnia

Pobierz kwestionariusz kursu I stopnia...
Pobierz kwestionariusz kursu II stopnia...
Pobierz kwestionariusz kursu III stopnia...
Program kursu I stopnia...
Program kursu II stopnia...
Program kursu III stopnia...

Polityka Prywatności