19-21.08.2014

Coping - Radzenie sobie ze stresem - bezpłatny kurs on-line

Polski Uniwersytet Wirtualny zaprasza wszystkich chętnych na bezpłatny kurs on-line "Coping - Radzenie sobie ze stresem". Kurs rozpocznie się 19 sierpnia 2014 roku.

Informacje ogólne

Czeka Cię ważny egzamin, stresujesz się w pracy, czujesz, że obowiązki Cię przerastają- może to stres. Na kursie omówimy potencjalne możliwości w radzeniu sobie ze stresem. Poddamy analizie wybrane zasoby osobiste i społeczne, szczególnie istotne dla tematyki stresu. Podczas ćwiczeń praktycznie poznamy wybrane techniki copingu. Kurs pozwoli uczestnikowi zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z zarządzaniem kompetencjami. Prezentuje również zasady budowy systemu kompetencyjnego oraz struktury kompetencyjnej, a także sposoby ich wykorzystania w zarządzaniu personelem. W tekście umieszczono liczne przykłady obrazujące omawiane zagadnienia.

Cel kursu

  • poznanie koncepcji stresu zawodowego;
  • definiowanie źródeł i konsekwencji stresu;
  • uświadomienie własnych zasobów osobistych i społecznych niezbędnych w procesie copingu.
Grupa docelowa

Wszyscy zainteresowani.

Zawartość kursu
  1. ćwiczenia antystresowe;
  2. techniki radzenia sobie ze stresem;
  3. zasoby osobiste i społeczne w radzeniu sobie ze stresem.

Polityka Prywatności