26-28.08.2014

Błąd Wychowawczy-Analiza Przypadku - darmowy kurs on-line

Polski Uniwersytet Wirtualny zaprasza na bezpłatny kurs on-line "Błąd Wychowawczy-Analiza Przypadku". Rozpoczęcie kursu 26 sierpnia 2014 roku.

Informacje ogólne

Zgodnie ze znanym sloganem Napoleona błędów nie popełnia tylko ten, co nic nie robi. Kurs przybliża tematykę błędu wychowawczego poprzez analizy zaprezentowanych scenek. W dyskusji podejmujemy próbę zdefiniowania zachowań błędnych i właściwych mających

Cel kursu
  • definiowanie i identyfikacja błędu wychowawczego;
  • poznanie klasyfikacji błędów wychowawczych;
  • uświadomienie własnych zachowań w kontekście prezentowanych treści.
Grupa docelowa

Wszyscy zainteresowani.

Zawartość kursu
  1. właściwe zachowania a popełniane błędy wychowawcze;
  2. analiza sytuacji i interakcji wychowawczych;
  3. przyczyny i konsekwencje błędów wychowawczych.


Polityka Prywatności