5.08. - 4.09.2014

MS OFFICE w praktyce - wakacyjny kurs w UMCS

Fundacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zaprasza do udziału w wakacyjnym kursie komputerowym MS Office w praktyce. Kurs będzie realizowany od 5 sierpnia do 4 września 2014 roku we wtorki i czwartki, w godz. 16.30 - 19.30 .

Cel kursu:
Celem kursu jest przekazanie wiedzy umożliwiającej nabycie umiejętności, które pozwalają na samodzielne posługiwanie się programami pakietu MS Office, a w szczególności na profesjonalne redagowanie dokumentów tekstowych w programie Word, tworzenie modeli obliczeniowych w arkuszu kalkulacyjnym Excel, tworzenie i zarządzanie bazą danych w Accessie, tworzenie prezentacji multimedialnych w programie Power Point, zarządzanie informacją i przesyłanie jej pocztą elektroniczną za pomocą programu Outlook.

Program kursu:

Czas trwania:
Kurs obejmuje 40 godzin zajęć. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu x 4 godziny lekcyjne

Najbliższy termin:
5.08.2014 - 4.09.2014 (wtorki, czwartki), godz. 16.30 - 19.30


Polityka Prywatności