2014-08-09

Akademia specjalisty ds. podatków

Celem Akademii specjalisty ds. podatków jest kompleksowe przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności w zakresie mechanizmów działania podatku VAT, CIT i PIT oraz prawidłowego ich rozliczania. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładowo-warsztatowej przez praktyków zajmujących się podatkami na co dzień, w tym doradców podatkowych. Poruszana tematyka będzie obejmować najbardziej istotne zagadnienia w podatku od towarów i usług oraz w podatkach dochodowych wykorzystywanych w codziennej pracy.

ADRESACI KURSU: Zajęcia są w szczególności dedykowane osobom, które planują związać swoją przyszłość zawodową z pracą w działach podatkowych firm, w tym firm międzynarodowych. Ponadto kurs dostarcza niezbędną wiedzę w zakresie materialnego prawa podatkowego kandydatom na doradców podatkowych. Kurs jest skierowany również do wszelkich osób obecnie zajmujących się księgowością i podatkami, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz wiedzę i umiejętności.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach: 9.00 – 16.00

Miejsce zajęć: Warszawa- budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25
Informacje: Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska tel. (22) 208 28 38, 208 28 26 fax (22) 211 20 90, 208 28 30
e-mail: ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Polityka Prywatności