2014-07-21

Akademia księgowości

Akademia Biznesu MDDP

Podczas zajęć uczestnicy otrzymają niezbędne akty prawne oraz materiały szkoleniowe, których treść łącznie z informacjami z wykładu będzie utrwalana i ćwiczona za pomocą testów i zadań po każdej grupie tematycznej, rozwiązywanych samodzielnie oraz przez wykładowcę Na koniec kursu zostanie przygotowane zadanie całościowe, które obejmie swoją treścią cały materiał od bilansu otwarcia po bilans zamknięcia co pozwoli uporządkować wiedzę oraz zyskać pełen ogląd na prowadzenie rachunkowości w firmie.

Adresaci kursu:
Kurs księgowości adresowany jest przede wszystkim do osób, nie znających zasad rachunkowości, mających w planach rozpoczęcie kariery zawodowej związanej z tą dziedziną. Uczestnikami kursu mogą być również osoby, które wiedzę zdobywały kilka lub kilkanaście lat temu i powinny ją uaktualnić oraz uzupełnić.

Kursy zawodowe Akademii Biznesu MDDP kończą się nieobowiązkowym egzaminem tzw. certyfikacją zawodu księgowego.
Pojęcie to należy rozumieć jako poświadczenie, sprawdzonych w trybie egzaminów, kwalifikacji osób przygotowanych do wykonywania zawodów związanych z rachunkowością.
Egzamin ma formę pisemną, potwierdza on posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu:
Księgowy- kod zawodu: 331301, po kursie Akademia księgowości od podstaw .
Główny księgowy - kod zawodu 121101, po kursie Akademia Główny księgowy.

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (+48 22) 208 28 38, 208 28 26
fax (+48 22) 211 20 90, 208 28 30
e-mail:ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Polityka Prywatności