2014-05-07

Akademia zaawansowanej księgowości

Akademia Biznesu MDDP

Adresaci kursu:
Adresatami kursu są osoby, które pragną poszerzyć lub odświeżyć swoją wiedzę z rachunkowości finansowej oraz wzbogacić ją o elementy umożliwiające samodzielne (lub usługowe) prowadzenie pełnej księgowości. Kurs będzie odpowiedni także dla osób, które przygotowują się do egzaminów od certyfikacji zawodu księgowego ( księgowy, główny księgowy) po usługowe prowadzenie ksiąg.

Celem kursu jest poszerzenie posiadanej wiedzy z dziedziny rachunkowości o elementy niezbędne do prowadzenia pełnej księgowości w wymiarze krajowym i międzynarodowym oraz rozbudowanie jej o elementy związane z prawem podatkowym oraz ubezpieczeniami społecznymi. Uzyskana w trakcie kursu wiedza umożliwi swobodne przystąpienie do egzaminów na certyfikaty księgowe oraz na usługowe prowadzenie ksiąg. Będzie także doskonałą bazą dla osób ubiegających się o stanowiska analityka finansowego lub przystępujących do egzaminów na doradcę podatkowego (moduł rachunkowość). Zaletą kursu jest także profesjonalna ocena kursantów pod katem wyboru odpowiedniej ścieżki kariery w zakresie rachunkowości oraz możliwość przystąpienia do egzaminu na certyfikacje zawodu (księgowy, główny księgowy).

Polityka Prywatności