2012-07-06

Szkolenie Autoprezentacja – sztuka czy rzemiosło?

Zapraszamy na szkolenie, które pozwoli na rozwój talentów autoprezentacyjnych, rozwinięcie umiejętności w zakresie wywierania wpływu, wzbogacenie wiedzy z obszaru rozwoju osobistego.

Praktycznie każdy zwraca uwagę na to jak postrzegają i oceniają go inni. Większość ludzi próbuje  jednak zaprzeczać , jakoby przejmowali się  takimi kwestiami jak publiczny wizerunek. Aby osiągnąć sukcesy w życiu społecznym musimy być pewni, że inni ludzie trafnie odbierają nasz osobisty wizerunek i nie wątpią w to, że jesteśmy tymi na kogo wyglądamy. 

Przywiązywanie pewnej wagi do publicznego wizerunku wcale  nie dowodzi braku poczucia bezpieczeństwa, przejawiania próżności - przeciwnie jest warunkiem sprawnych i udanych interakcji społecznych.  

Umiejętności nabyte  podczas szkolenia mają zastosowanie:

 • w trakcie autoprezentacji podczas rozmów rekrutacyjnych, prezentacji kompetencji w konkursach Assessment Centre;
 • prezentacji własnych osiągnięć  naukowych, prac badawczych, egzaminacyjnych;
 • realizowaniu zadań z obszaru komunikacji z mediami;
 • reprezentowaniu instytucji z ramienia organów zarządzających;
 • kształtowaniu umiejętności managerskich;
 • prowadzeniu szkoleń -  jako podstawa w rozwijaniu umiejętności  trenerskich;

Program szkolenia przewiduje:

 1. „Słowo jest bronią” (naukę technik perswazji i wywierania wpływu).
 2. Wykorzystanie metod wywierania pozytywnego wpływu na słuchaczy w trakcie zajęć warsztatowych.
 3. Ukazanie roli komunikacji werbalnej  i niewerbalnej (aktywne słuchanie, dlaczego milczenie jest ważne).
 4. Przybliżenie wiedzy o tym jak sprawić by nas słuchali.
 5. Wskazanie  technik angażowania odbiorców prezentacji.
 6. Przedstawienie  sposobów radzenia sobie z trudnymi pytaniami.

Przewidywany czas szkolenia 5 godz. w tym 10 minutowe przerwy.

Planowany termin realizacji 6 lipca 2012 r.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres: lidia.borowicz@wsb.net.pl do dnia 03.07.2012 r.

Karta zgłoszenia (doc)


Polityka Prywatności