2012-07-18

Szkolenie Przesłuchanie poznawcze

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku zaprasza na szkolenie Przesłuchanie poznawcze.

Czy chciałbyś dowiedzieć się w jaki sposób przesłuchiwać świadków, aby ich zeznania były jak najbardziej wiarygodne i szczegółowe?
Czy chciałbyś dowiedzieć się jakie czynniki wpływają na jakość zeznań? Czy chciałbyś zobaczyć jak ważna jest komunikacja werbalna i niewerbalna w trakcie przesłuchania?

Jeśli choć na jedno powyższe pytanie Twoja odpowiedź brzmi „tak” – koniecznie do nas dołącz!

Zapraszamy na na szkolenie „Przesłuchanie poznawcze” - w ramach cyklu szkoleń „Rozwój specjalistycznych kompetencji zawodowych”

Wywiad poznawczy to metoda przesłuchania opracowana w 1984 r. przez amerykańskich psychologów Edwarda Geiselmana i Ronalda Fischera. Celem wywiadu jest ułatwienie procesu przypominania u świadków zdarzeń.

Opiera się on na dwóch zasadach funkcjonowania pamięci: teorii wielokrotnego śladu pamięciowego oraz zasadzie specyficzności kodowania. Zgodnie z pierwszą z nich, do tego samego wspomnienia można dotrzeć na kilka sposobów. Druga głosi, że wydobywanie informacji z pamięci jest łatwiejsze, gdy sygnały obecne podczas odtwarzania (kontekst zewnętrzny i stan wewnętrzny) są zgodne ze wskazówkami towarzyszącymi zapamiętywaniu.

Wyniki badań dowodzą, że zastosowanie wywiadu poznawczego pozwala na zwiększenie liczby przypominanych informacji nawet o kilkadziesiąt procent w porównaniu do przesłuchania standardowego.

Metoda znajduje zastosowanie:

  1. W działaniach dochodzeniowo - śledczych w trakcie identyfikacji świadków oraz kolejności zdarzeń
  2. Sprawdzania wiarygodności świadków
  3. Odzyskiwaniu danych z pamięci przesłuchiwanego  w przypadku słabej skuteczności metod „standardowych”.
  4. Rewidowaniu   zapisu informacyjnego  na skutek doznania stresu pourazowego   

Program szkolenia przewiduje następujące bloki tematyczne:

1) Wprowadzenie do metody przesłuchania poznawczego
- Geneza
- Obszary zastosowań
2) Planowanie i przygotowanie przesłuchania
a) Kodeksowe zasady dotyczące przesłuchania
b) Czynniki wpływające na różnice w przesłuchaniach
3) Nawiązywanie kontaktu interpersonalnego z przesłuchiwanym
4)   Komunikacja werbalna i pozawerbalna w aspekcie przesłuchania
5)   Otwarta narracja - umiejętność słuchania
6)   Techniki usprawniające pamięć
7)   Techniki formułowania i taktyki zadawania pytań
8)   Symulacja przesłuchania poznawczego

Szkolenie będzie prowadzone przez Piotra Sudnika. Pan Sudnik jest magistrem prawa, ukończył szkolenie z zakresu technik i taktyki przesłuchań i wykorzystywał nabytą wiedzę praktycznie podczas pracy w Urzędzie Ochrony Państwa.

Szkolenie realizowane jest  w ciągu 6 h (w tym 10 minutowe przerwy).

Termin realizacji: 18.07.2012r.  

Cena dla studentów oraz absolwentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa - 50 pln, dla pozostałych uczestników 90 pln.

Uczestnicy szkolenia otrzymają po ukończeniu certyfikat potwierdzający nabycie wiedzy specjalistycznej.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres: 
agata.debowska@wsb.net.pl do dnia 10.07.2012r.

Liczba miejsc ograniczona!

Zgłoszenia prosimy wysyłać wypełniając kartę zgłoszenia na szkolenie 


Polityka Prywatności