Zgłoszenia przyjmowane będą do 22 czerwca

Kurs Etiopatogeneza, symptomatologia i profilaktyka HIV/AIDS/STI’S– wybrane zagadnienia medyczne i społeczne

Wyższa Szkoła Zawodowa KADRY dla EUROPY zaprasza na wakacyjny kurs Etiopatogeneza, symptomatologia i profilaktyka HIV/AIDS/STI’S– wybrane zagadnienia medyczne i społeczne.

Uczestnicy:

Pedagodzy, nauczyciele, studenci pedagogiki i turystyki, osoby zainteresowane problematyką HIV/AIDS/STI’S (maksymalnie 30 osób w grupie).

Korzyści z uczestnictwa w kursie:

Zdobycie bezterminowych uprawnień do prowadzenia zajęć profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą z zakresu tematyki HIV/AIDS/STIS.

Warunki ukończenia kursu:

Egzamin pisemny oraz obecność i aktywność podczas zajęć.

Wykładowcy:

dr n.med. Remigiusz Jarosław Tritt: adiunkt, specjalista w zakresie profilaktyki HIV/AIDS/STI’S, specjalista seksuolog, od 18 lat nieustannie zajmujący się w/w problematyką, certyfikowany wykładowca, lider profilaktyki HIV/AIDS, honorowy przewodniczący Rady Konsultacyjno-Naukowej działającej przy Krajowym Centrum ds.AIDS, wyróżniony honorową nagrodą społeczną (kategoria nagrody: za szczególne osiągnięcia i wkład w wieloletnie działania profilaktyczne i społeczne na rzecz ludzkości w zakresie medycyny, profilaktyki i edukacji żyjących z HIV/AIDS).

dr Bogusław Bałuka: certyfikowany wykładowca i lider profilaktyki HIV/AIDS, organizator konferencji naukowych poświęconych profilaktyce HIV/AIDS, adiunkt.

Czas trwania:

25 godzin lekcyjnych (45 min) - w tym 15 godzin wykładów oraz 10 godzin ćwiczeń.

Opłata dla uczestnika:

250,00 zł

Miejsce:

WSZ Kadry dla Europy w Poznaniu, ul. Mansfelda 4

Termin i godziny:

6 lipca 2012 (piątek) – 17.00 do ok. 21.00 (5h)

7 lipca 2012 (sobota) – 9.00 do ok. 17.00 (9h)

8 lipca 2012 (niedziela) – 9.00 do ok. 17.00 (9h)

Dodatkowo wspólnie z Prowadzącymi zostanie ustalona godzina egzaminu (1h) oraz uroczystego wręczenia dyplomów (1h).

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

Mailowe potwierdzenie swojej obecności na adres rekrutacja@kde.edu.pl najpóźniej do 22 czerwca 2012 r. (w treści maila prosimy o podanie: imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego oraz nazwy kursu ) ORAZ

Dokonanie wpłaty do dnia 22 czerwca 2012 r. (o przyjęciu decyduje termin wpłynięcia środków na konto). Przelew prosimy kierować na następujący rachunek: 81 1140 1124 0000 2108 1700 1001W tytule: KURS HIV/AIDS, imię i nazwisko uczestnika

Warunkiem uruchomienia kursu jest skompletowanie dostatecznej liczby uczestników.

Więcej informacji:

Biuro Rekrutacji

tel. (61) 6 582 425

rekrutacja@kde.edu.pl


Polityka Prywatności