Zgłoszenia przyjmowane będą do 22 czerwca

Kurs języka rosyjskiego

Wyższa Szkoła Zawodowa KADRY dla EUROPY zaprasza na wakacyjny kurs języka rosyjskiego.

Uczestnicy:

Wszystkie osoby pragnące rozpocząć naukę języka rosyjskiego (maksymalnie 11 osób w grupie). Istnieje również możliwość zorganizowania kursu dla uczestników kontynuujących naukę lub w innym wymiarze godzin – w razie zainteresowania - prosimy o kontakt mailowy: rekrutacja@kde.edu.pl

Program oraz korzyści z uczestnictwa w kursie:

Uczestnik będzie miał możliwość zdobycia umiejętności porozumiewania się w języku rosyjskim na poziomie podstawowym. Szczególny nacisk będzie położony na zdobycie konkretnych umiejętności komunikacyjnych dotyczących różnych sytuacji życia codziennego, w zakresie komunikacji ustnej jak i pisemnej. Zajęcia będą prowadzone w formie pracy w parach i grupach, dyskusji, analizy tekstów, odgrywania scenek, dialogów, sesji pytań i odpowiedzi. 

Uczestnik pozna gramatykę (jej praktyczne aspekty) oraz poszerzy swoją wiedzę na temat krajów obszaru językowego (m.in. literatura rosyjska, dzieła teatralne i filmowe Rosji...)

Prowadząca:

dr Irina Lorenc, filolog języka rosyjskiego

Czas trwania:

50 godzin lekcyjnych (45 min)

Termin i godziny:

Kurs wakacyjny - lipiec – wrzesień 2012

Tryb: 2 godziny lekcyjne, 2 razy w tygodniu

Opłata dla uczestnika:

500,00 zł

Miejsce:

WSZ Kadry dla Europy w Poznaniu, ul. Mansfelda 4

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

Mailowe potwierdzenie swojej obecności na adres rekrutacja@kde.edu.pl najpóźniej do 22 czerwca 2012 r. (w treści maila prosimy o podanie: imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego oraz nazwy kursu ) ORAZ

Dokonanie wpłaty do dnia 22 czerwca 2012 r. (o przyjęciu decyduje termin wpłynięcia środków na konto). Przelew prosimy kierować na następujący rachunek: 81 1140 1124 0000 2108 1700 1001 W tytule: KURS ROSYJSKIEGO, imię i nazwisko uczestnika

Warunkiem uruchomienia kursu jest skompletowanie dostatecznej liczby uczestników.

Więcej informacji:

Biuro Rekrutacji

tel. (61) 6 582 425

rekrutacja@kde.edu.pl


Polityka Prywatności